Načítám

Hlavní činnosti společnosti BYTservis-služby spol. s r.o. je správa budov s byty a nebytovými prostorami. Zajišťujeme komplexní výkon funkce předsedy společenství vlastníků a přebíráme tím odpovědnost za správu SVJ.

 

Činnost společnosti

Hlavní činnosti společnosti BYTservis-služby spol. s r.o. je správa budov s byty a nebytovými prostorami. Zajišťujeme komplexní výkon funkce předsedy společenství vlastníků a přebíráme tím odpovědnost za správu SVJ.

Obsahem správy je zejména:

  • vedení účetnictví
  • údržba bytového fondu
  • správa domů
  • poruchová služba

Společnost má v oblastí správy dlouholeté zkušenosti a nadále tuto činnost rozvijí.

Prioritou společnosti je zejména:

  • další prohlubování a zlepšování služeb pro klienty společnosti v oblasti bydlení
  • individuální přístup k jednotlivým SVJ a BD

 

Více o společnosti

Bytservis se mění pro Vás ...

Cílem naší společnosti je dobrá a hlavně kvalitní práce v oblasti správy a údržby pro současné i nově vznikající právnické osoby. Chtěli bychom navázat vztahy se společenstvími vlastníků jednotek a bytovými družstvy na nové, kvalitativně i lidsky vyšší úrovni, aby spokojenost s poskytovanými službami byla oboustranná. Dovolte proto, abychom vám mohli dokázat, že BYTservis se mění pro vás.

Byt servis Karviná