Načítám
Elektronická evidence tržeb - informace pro BD
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, V návaznosti na účinnost zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, si Vám tímto dovolujeme podat informaci vztahující se také na bytová družstva. Od data 1. 5. 2020 se bude elektronická evidence tržeb vztahovat také na bytová družstva, která přijímají platby v hotovosti. Podrobné informace o podmínkách elektronické evidence tržeb se dozvíte na www.etrzby.cz. Z důvod zvýšené technické i administrativní náročnosti…
Číst dál
Změny v oblasti měření spotřeby tepla a vody
INFORMACE O ZMĚNÁCH PROBÍHAJÍCÍ V OBLASTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY A NÁSLEDNÉHO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY V BYTOVÝCH DOMECH   V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dle nové politiky pro spotřebitele energií je žádoucí, aby spotřebitelé dostávali přesné, spolehlivé, jasné a včasné…
Číst dál
Zápis skutečných majitelů SVJ
Vážení, rádi bychom Vás tímto informovali o nově vzniklé povinnosti pro (mimo jiné) společenství vlastníků, která vznikla v souladu s přijetím zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to konkrétně povinnost k registraci do evidence skutečných majitelů.   Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené ú…
Číst dál
Porovnání cen tepla a studené vody
  Porovnání cen tepla a studené vody – ceny s DPH                                                                r. 2018                              r. 2019      Teplo-ÚT-ohřev  …
Číst dál
Nabídka pronájmu nebytových prostor
NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Společnost BYTservis-služby, spol. s r.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory na adrese Prameny 602 - 605. V případě zájmu můžete kontaktovat jednatelku společnosti p. Waclawiecovou tel. č. 602 775 363 nebo astistentku p. Wilczkovou tel. č. 602 358 539.
Číst dál
Ceník služeb
Ceník služeb Stanovení sazby za úkony související s převody členských podílů v BD nebo vlastnických práv u SVJ Administrativní práce spojené s převodem členských práv nebo vlastnických podílů..............1.000,- Kč Zpracování smlouvy o převodu členského podílu........................................................................1.000,- Kč Zajištění převodu vlastnictví jednotky.......................................................................................... 2.500,- Kč Stanovení sazby za úkony…
Číst dál
Nabídka právního poradenství
V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb pro naše klienty z řad SVJ a BD si Vám dovolujeme nabídnout poradenství v oblasti právních služeb prostřednictvím společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., zastoupenou advokátem Mgr. Alešem Vejrem. Mgr. Vejr, případně jeho kolegové, Vám budou k dispozici ke konzultacím a právnímu poradenství vždy poslední pondělí v měsíci v sídle společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o., Prameny 603/24 od 8.00-16.00 hodin. Tato služba je pro klienty SVJ a BD…
Číst dál
Co připravujeme pro BD a SVJ
Publikováno: 21. 08. 2018
Při stávajících službách Vám budeme nadále nabízet: zřizování samostatných kotelen na klíč bez nutnosti vlastní investice, včetně následného provozování průkazy energetické náročnosti budov v souladu s platnou legislativou zajištění zákonem stanovených kontrol střešních plášťů zajištění dokumentací stávajících stavů objektu zřizování nových bezbariérových výtahů, včetně zajišťování dotac…
Číst dál