Načítám
Přehled změn pro SVJ v souvislosti s NOZ od 1.7.2020
PŘEHLED ZMĚN PRO SVJ  V SOUVISLOSTI S NOVELOU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  ÚČINNOU OD 1. 7. 2020      Změna prohlášení vlastníka a novela bytového spoluvlastnictví   Předchozí právní úprava změny prohlášení (§ 1169 o.z.) trpěla mnohými výkladovými nejasnostmi, rozpory i nepřesnostmi. Zákonodárce tedy přišel se zcela novou koncepcí změny prohlášení vlastníka. Změna si klade za cíl proces zpřehlednit, dokonce v některých praktických otá…
Číst dál
Aktuality přehledně na Facebooku
Pokud chcete mít všechny aktuality rychle a přehledně na očích, sledujte náš facebookový profil  Dostanete se na něj přes přiložený odkaz.    
Číst dál
Vzor nového „ Průkazu energetické náročnosti budovy“
  dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., s platností od 5. 6. 2020 a  účinností od 1. 9. 2020.   Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případech podle § 7a odst. 1 písm. d) zákona umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod. dle Zák. č. 406/2000 Sb. je stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek…
Číst dál
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Soubor ke stažení ve formátu PDF: Oznámení o odstoupení od smlouvy   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Vyplňte tento formulář a pošlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy   Oznámení o odstoupení od smlouvy   Adresát: BYTservis - REALITY, spol. s r.o. Prameny 603/24, Ráj, 734 01 Karviná   Oznamuji / oznamujeme(*), že tímto odstupuji / odstupujeme(*) od smlouvy o realitním zprostředkování:     Datum uzavření smlouvy:   Jméno a příjmení…
Číst dál
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost BYTservis - REALITY, spol. s r.o., IČ: 09531611, se sídlem Prameny 603/24, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83204 (dále jen „Provozovatel“).   Jakožto správce osobních údajů si tímto dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů poskytnutých našimi klienty (dále jen „Klient“), kteří projeví obecný zájem o využití služeb realitního zprostředkovatele, tj. zprostředkov…
Číst dál
Realitní zprostředkování
Publikováno: 06. 10. 2020
Dne 3. března 2020 nabyla účinnost zákona č. 39/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění také živnostenský zákon. Od 3. března 2020 se zavádí nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování“, která se dosud provozovala v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 58 „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“. Obor činnosti č. 58 se od 3. března 2020 nově vymezuje jako „Ná…
Číst dál
Elektronická evidence tržeb - informace pro BD - ODLOŽENO
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, V návaznosti na účinnost zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, si Vám tímto dovolujeme podat informaci vztahující se také na bytová družstva. Od data 1. 5. 2020 se bude elektronická evidence tržeb vztahovat také na bytová družstva, která přijímají platby v hotovosti. Podrobné informace o podmínkách elektronické evidence tržeb se dozvíte na www.etrzby.cz. Z důvod zvýšené technické i administrativní náročnosti…
Číst dál
Změny v oblasti měření spotřeby tepla a vody
INFORMACE O ZMĚNÁCH PROBÍHAJÍCÍ V OBLASTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY A NÁSLEDNÉHO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY V BYTOVÝCH DOMECH   V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dle nové politiky pro spotřebitele energií je žádoucí, aby spotřebitelé dostávali přesné, spolehlivé, jasné a včasné…
Číst dál
Zápis skutečných majitelů SVJ
Vážení, rádi bychom Vás tímto informovali o nově vzniklé povinnosti pro (mimo jiné) společenství vlastníků, která vznikla v souladu s přijetím zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to konkrétně povinnost k registraci do evidence skutečných majitelů.   Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené ú…
Číst dál
Porovnání cen tepla a studené vody
  Porovnání cen tepla a studené vody – ceny s DPH                                                                r. 2018                              r. 2019      Teplo-ÚT-ohřev  …
Číst dál
Nabídka pronájmu nebytových prostor
NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Společnost BYTservis-služby, spol. s r.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory na adrese Prameny 602 - 605. V případě zájmu můžete kontaktovat jednatelku společnosti p. Waclawiecovou tel. č. 602 775 363 nebo astistentku p. Wilczkovou tel. č. 602 358 539.
Číst dál
Ceník služeb
Ceník služeb Stanovení sazby za úkony související s převody členských podílů v BD nebo vlastnických práv u SVJ Administrativní práce spojené s převodem členských práv nebo vlastnických podílů..............1.000,- Kč Zpracování smlouvy o převodu členského podílu........................................................................1.000,- Kč Zajištění převodu vlastnictví jednotky.......................................................................................... 2.500,- Kč Stanovení sazby za úkony…
Číst dál
Nabídka právního poradenství
V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb pro naše klienty z řad SVJ a BD si Vám dovolujeme nabídnout poradenství v oblasti právních služeb prostřednictvím advokátní kanceláře, zastoupenou advokátem Mgr. Alešem Vejrem, který Vám bude společně s kolegy k dispozici ke konzultacím a právnímu poradenství vždy poslední pondělí v měsíci v sídle společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o., Prameny 603/24 od 8.00-16.00 hodin. Tato služba je pro klienty SVJ a BD zdarma. Pokud budete n…
Číst dál
Co připravujeme pro BD a SVJ
Publikováno: 21. 08. 2018
Při stávajících službách Vám budeme nadále nabízet: zřizování samostatných kotelen na klíč bez nutnosti vlastní investice, včetně následného provozování průkazy energetické náročnosti budov v souladu s platnou legislativou zajištění zákonem stanovených kontrol střešních plášťů zajištění dokumentací stávajících stavů objektu zřizování nových bezbariérových výtahů, včetně zajišťování dotac…
Číst dál