Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

V návaznosti na účinnost zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, si Vám tímto dovolujeme podat informaci vztahující se také na bytová družstva. Od data 1. 5. 2020 se bude elektronická evidence tržeb vztahovat také na bytová družstva, která přijímají platby v hotovosti.

Podrobné informace o podmínkách elektronické evidence tržeb se dozvíte na www.etrzby.cz.

Z důvod zvýšené technické i administrativní náročnosti při zavedení elektronické evidence tržeb doporučujeme již nyní přestat přijímat platby v hotovosti. Převod peněz z účtu do pokladny elektronické evidenci nepodléhá.

Pokladnu můžete vést i nadále, ale pokud nechcete elektronicky evidovat tržby, tak pouze pro uskutečňování drobných nákupů a jiných výdajů. Příjem nájemného od členů či nečlenů družstva, jakož i úhrady faktur, již elektronické evidenci tržeb podléhá.

Řešením od 1. 5. 2020 je zcela vyloučit hotovostní příjmy a v případě, že člen družstva či nájemce nemá bankovní účet, tak aby platby ve prospěch družstva činil výhradně přímým vkladem na bankovní účet (na pobočce).