NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Společnost BYTservis-služby, spol. s r.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory na adrese Prameny 602 - 605.

V případě zájmu můžete kontaktovat jednatelku společnosti p. Waclawiecovou tel. č. 602 775 363

nebo astistentku p. Wilczkovou tel. č. 602 358 539.