PORUCHOVÁ SLUŽBA NON STOP NA ČÍSLE 596 320 011

Poruchovou službu poskytujeme NONSTOP 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

Tuto službu firma zajišťuje již od roku 1993.

Je zajišťována v těchto oborech:

  • plyn
  • voda
  • topení
  • elektro

Poruchovou službu zajišťujeme našim smluvním partnerům tímto způsobem: poruchy nahlášené telefonicky prostřednictvím call centra jsme povinni začít odstraňovat do 2 hodin od nahlášení poruchy nebo provést taková opatření, aby nedocházelo k dalším škodám, a to včetně sobot, nedělí a svátků.

Běžnou údržbu a servisní práce provádíme dle domluvy s objednatelem prací v případě nutnosti je možno běžnou údržbu provádět po pracovní době nebo v dny pracovního volna, například u provozoven, u kterých by tyto opravy narušovaly běžný chod jejich činnosti (lékařské ordinace, obchody, kanceláře apod.).

Havarijní službu zajišťují zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou neustále k dispozici na služebním telefonu, v případě potřeby většího rozsahu prací jsou dostupní další pracovníci montáží, kteří dle nutnosti zasahují při opravách.

Pracovníci poruchové služby mají k dispozici služební vozidla vybavená profesionálním nářadím. Předností nám nabízené poruchové služby je především dlouholetá zkušenost, znalost bytového fondu, krátká dojezdová vzdálenost, a navíc pro naše smluvní partnery neúčtujeme žádné náhrady na dopravu.