Provozní doba:

 • PO a ST:  8.00–11.00, 11.30–16.00
 • jindy po předchozí domluvě

Společnost BYTservis, služby, spol. s r.o. vykonává profesionální správu nemovitostí pro právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Správa nemovitostí se skládá z několika částí. Protože naším cílem je individuální přístup ke klientům, představíme Vám správu alespoň v základních bodech:

 • Smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitosti (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny pro společné části domu, STA atd.)
 • Uzavírání nájemních smluv
 • Zajištění plateb prostřednictvím služby SIPO
 • Předpisy služeb a nájmu
 • Vedení evidence vlastníků, členů družstva, nájemníků
 • Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb
 • Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy, včetně vyplácení přeplatků z vyúčtování a evidence neoplatků z vyúčtování
 • Evidence plateb
 • Upomínání a evidence dlužníků
 • Odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Cejchování vodoměrů 
 • Nepřetržitá poruchová služba
 • Poptávkové, příp.výběrové řízení na dodavatelské práce většího rozsahu
 • Spolupráce týkající se zajištění financování revitalizace včetně dotačních programů a realizace prací

V případě zájmu bytových družstev, je naše společnost schopna zpracovat Prohlášení vlastníka budovy, dokument nutný pro převod bytů do osobního vlastnictví. V souvislosti s převodem zpracovává naše společnost smlouvy o převodu bytů z majetku bytového družstva do majetku vlastníků.

Právní služby v oblasti bytové politiky

Vymáhání pohledávek

 • konzultace možností a způsobů vymáhání
 • sepsání mandátní smlouvy a plné moci k zastupování
 • zajištění listů vlastnictví a výpisů z rejstříků

Konzultace návrhů smluv

 • všechny druhy smluv souvisejících se správou bytového fondu (např. kupní smlouvy na převod bytů u SVJ, darovací smlouvy, smlouvy o převodu členských podílů u BD, uzavírání smluv o dílo)

Konzultace žalob

 • všechny druhy žalob souvisejících se správou bytového fondu (např. zpracování žalob na neplatiče, žalob o vyklizení bytu, zrušení práva užívání bytu)

Konzultace jiných záležitostí

 • souvisejících se správou bytového fondu (např. informace ke stanovám, záležitosti týkající se členských schůzí, zápisů do rejstříků, vztahy statutárních orgánů k ostatním orgánům společenství nebo družstev).