Provozní doba:

 • Po a St -  8:00 - 17:00
 • Út - po předchozí domluvě
 • Čt, Pá - neúřední den

Společnost BSS vykonává profesionální správu nemovitostí pro právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Správa nemovitostí se skládá z několika částí. Protože naším cílem je individuální přístup ke klientům, představíme Vám správu alespoň v základních bodech:

 • Smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb, nutných k provozu nemovitosti (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny pro společné části domu, atd.)
 • Uzavírání nájemních smluv
 • Platby SIPEM
 • Předpisy služeb a nájmu
 • Vedení evidence vlastníků, členů družstva, nájemců
 • Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb
 • Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy
 • Evidence plateb
 • Upomínání a evidence dlužníků
 • Odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Cejchování vodoměrů 
 • Nepřetržitá poruchová služba
 • Poptávkové, příp.výběrové řízení na dodavatelské práce většího rozsahu
 • Spolupráce týkající se zajištění financování revitalizace včetně dotačních programů a realizace prací

V případě zájmu bytových družstev, je společnost BYTservis – služby schopna zpracovat Prohlášení vlastníka budovy dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, dokument nutný pro převod bytů do osobního vlastnictví. V souvislosti s převodem zpracovává naše společnost smlouvy o převodu bytů z majetku bytového družstva do majetku vlastníků.

Právní služby v oblasti bytové politiky

Vymáhání pohledávek

 • konzultace možností a způsobů vymáhání
 • sepsání mandátní smlouvy a plné moci k zastupování
 • zajištění listů vlastnictví a výpisů z rejstříků

Konzultace návrhů smluv

 • všechny druhy smluv, souvisejících se správou bytového fondu ( např. kupní smlouvy na převod bytů u SVJ, převody členských podílů u BD )

Konzultace žalob

 • všechny druhy žalob, související se správou bytového fondu ( např. vyklizení bytu, zrušení práva užívání bytu )

Konzultace jiných záležitostí

 • souvisejících se správou bytového fondu (např. informace ke Stanovám, záležitosti členských schůzí, zápisů do rejstříků, vztahy statutárních orgánů k ostatním orgánům společenství nebo družstev).