Úřední hodiny:

PO, ST:   8:00-10.00, 13.00-16.00 hodin

jiné dny po domluvě

 

Poskytované služby:

 • vedení podvojného účetnictví pro BD a SVJ
 • zpracování účetní agendy BD a SVJ, což zahrnuje vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence dle platné legislativy
 • sestavování roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob, je-li toto správcem daně vyžadováno
 • příprava podkladů pro úvěrové společnosti
 • zpracování statistik
 • poradenství v oblasti účetnictví SVJ

Zpracování mzdové agendy

 • zpracování výplatního pásku
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění
 • výpočet daně
 • vyhotovení přihlášky na zdravotní pojišťovnu a OSSZ za SVJ a BD
 • vyhotovení přihlášky na zdravotní pojišťovnu a OSSZ za zaměstnance
 • vyhotovení přehledu platby zdravotního a sociálního pojištění
 • zpracování mzdových listů
 • zpracování výkazů za právní subjekt - zálohové daně, srážkové daně
 • zpracování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zpracování ročního evidenčního listu důchodového pojištění