Provozní doba:

Po - Pá   6:30 - 11:00     11:30 - 14:30

Středisko vlastní údržby společnosti Vám nabízí zajištění oprav bytů i domů v oborech:

instalatérské práce

 • výměna zařizovacích předmětů (vany, baterie, WC mísy, splachovače atd.)
 • rekonstrukce rozvodů vody a odpadů včetně drobných oprav
 • čištění odpadů a kanalizací
 • výměna radiátorů, vč. oprav rozvodů ÚT
 • regulace topných systémů
 • plynařské práce
 • výměna plynospotřebičů
 • preventivní prohlídky plynových rozvodů
 • porevizní opravy plynových rozvodů

zednické práce

 • výměna vchodových dveří a garážových vrat
 • rekonstrukce bytových jader
 • opravy omítek a podlah
 • provádění sanačních prací, odstraňování plísně včetně prevence
 • obkladačské práce
 • opravy přístupových chodníků mimo živičných povrchů
 • malířské práce včetně zednických oprav, nátěry oken a dveří
 • zateplení obvodových plášťů domů

výměna oken

 • montáž plastových oken 
 • dle dohody se zákazníkem zajišťujeme také zednické práce a následné montáže vnitřních parapetů.
 • montáž plastových oken a dveří bez problémů provádíme i v zimním období, při této činnosti používáme speciální montážní pěny určené pro práci až do -10° C.

klempířské práce

 • komplexní opravy střech, vč. oprav drobného charakteru
 • opravy a výměny klempířských prvků (oplechování atik, dilatačních spár, výměna žlabů a svodů)
 • generální opravy střech

práce elektro

 • porevizní opravy elektroinstalace
 • rekonstrukce rozvodů elektro
 • montáže elektrozařízení (zásuvky, vypínače, digestoře, byt. rozvodnice atd.)
 • porevizní opravy hromosvodů 

stolařské práce

 • opravy oken
 • výměny a opravy dveří
 • výměny a opravy dřevěných částí bytových jader
 • položení plovoucích podlah a dřevěných obkladů
 • opravy drobného charakteru (opravy a výměny kování, výměny zámků, opravy kuchyňských linek)
 • výměny pracovních desek 

práce horolezeckou technikou

 • hromosvody
 • klempířské práce
 • zednické práce

Speciální práce horolezeckou technikou provádíme tam, kam se klasická technika nedostane. Např. opravy, zateplení a nátěry fasád, rekonstrukce střech, klempířské práce, tmelení spár, montáže zábran proti ptactvu, reklam a další.

požární ochrana

 

Nabízíme komplexní zabezpečení požární ochrany v obytných domech, nebytových prostorech i firmách. Své služby poskytujeme zejména společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům, která mají na starosti správu, provoz a opravy společných částí domu a jako právnické osoby zabezpečují plnění povinností na úseku požární ochrany. V návaznosti na požadavky v oblasti požární ochrany, které stanoví povinnost zabezpečit vybavení objektů hasebními prostředky a ty poté podrobovat pravidelným kontrolám, zajišťujeme tyto služby:

 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek
 • zajištění revize hydrantů a požárních vodovodů, dodání scházejícího materiálu (hadice, proudnice)
 • zajištění revize hasicích přístrojů, dodání nových hasicích přístrojů
 • zajištění a dodání fotoluminiscenčních tabulek
 • funkční zkoušky nouzového osvětlení
 • kontroly požárních uzávěrů/dveří
 • zajištění činností osobou odborně způsobilou v požární ochraně

ochrana proti holubům

Hrotové systémy

 • mechanický prostředek chránící stavební objekty všeho druhu před holuby, případně dalšími druhy synantropních ptáků, jako jsou hrdličky, racci nebo jejich predátoři,
 • princip systému spočívá v tom, že nadletující jedinci jsou odrazeni od usednutí opticky "lesem čnících jehlic", po krátké době přestanou být ošetřená místa navštěvována ptáky trvale,
 • systém se instaluje na místa, která je třeba chránit před nálety holubů, jejich shromažďováním a hnízděním, jsou to zejména vodorovné či mírně zkosené plochy fasád, jako římsy, atiky, vnější parapety, dále kašny, podloubí, balustrády aj.,

dopravu nákladními vozidly vč. stěhování

prodej materiálu

Materiálové zabezpečení pro výše uvedené práce je zajištěno skladem firmy. 

Firma dále nabízí prodej veškerého sortimentu spojeného s údržbou bytů pro koncové zákazníky (baterie, sanitární technika, stavební materiál, nátěrové hmoty, instalatérský, elektro materiál, …)