Provozní doba:

Po a St   8:00 - 17:00
Út       po předchozí domluvě

Společnost zajišťuje vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva dle platných zákonů.

V současné době společnost vede účetnictví pro téměř 160 právnických osob a tuto činnost vykonává od roku 2001.

Jedná se zejména o:

  • Vytvoření vnitřní účetní směrnice a účtového rozvrhu
  • Vedení knihy bankovních výpisů
  • Vedení knihy pokladních příjmů a výdajů
  • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur
  • Vedení mzdové agendy
  • Zpracování předvahy rozvahových účtů,výkazu zisku a ztrát,rozvahy
  • Provedení inventur jednotlivých zůstatkových účtů
  • Zpracování přílohy k daňovému přiznání
  • Zpracování daňového přiznání
  • Vytvoření a doručení CD na Krajský soud Ostrava k založení do sbírky listin