Provozní doba:

PO a ST:   8.0011.00, 11.3016.00

(jindy po předchozí domluvě)

Společnost zajišťuje vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva dle platných zákonů.

V současné době společnost vede účetnictví pro 215 právnických osob, tuto činnost vykonává od roku 2001.

Jedná se zejména o:

 • Vytvoření vnitřní účetní směrnice a účtového rozvrhu
 • Vedení knihy bankovních výpisů
 • Vedení knihy pokladních příjmů a výdajů
 • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur
 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování předvahy rozvahových účtů, výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • Provedení inventur jednotlivých zůstatkových účtů
 • Zpracování daňového přiznání
 • Zpracování přílohy k daňovému přiznání
 • Zpracování závěrečné zprávy o hospodaření BD, SVJ
 • Zajištění elektronického doručení roční účetní závěrky na Okresní soud v Ostravě do Sbírky listin