dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., s platností od 5. 6. 2020 a  účinností od 1. 9. 2020.

 

Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případech podle § 7a odst. 1 písm. d) zákona umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.

dle Zák. č. 406/2000 Sb.

je stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce - povinni předložit platný průkaz energetické náročnosti budovy možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky.

SOUBOR KE STAŽENÍ V PDF ZDE >>