Vážení,

rádi bychom Vás tímto informovali o nově vzniklé povinnosti pro (mimo jiné) společenství vlastníků, která vznikla v souladu s přijetím zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to konkrétně povinnost k registraci do evidence skutečných majitelů.

 

Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

 

Pro účely společenství vlastníků jsou zpravidla zapisováni, jakožto skuteční majitelé, členové statutárních orgánů. Lhůta k zápisu skutečných majitelů pro společenství vlastníků běží do 31. 12. 2020.

V současné době nabízíme pro naše klienty možnost zprostředkování provedení zápisu do výše uvedené evidence.

 

Pro další informace se můžete obrátit na nás, či na naši spolupracující advokátní kancelář (info@bskarvina.cz).