INFORMACE O ZMĚNÁCH PROBÍHAJÍCÍ V OBLASTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY A NÁSLEDNÉHO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY V BYTOVÝCH DOMECH

 

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Dle nové politiky pro spotřebitele energií je žádoucí, aby spotřebitelé dostávali přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě energie. Proto byla přijata tato opatření:

Měření tepla a teplé vody na dálku

S ohledem na zavedení povinnosti zpočátku čtvrtletního, později měsíčního vyúčtování služeb bude nově možné instalovat měřiče tepla, indikátory topných nákladů a vodoměry teplé vody pouze dálkově odečitatelné, přičemž:

- od 25. 10. 2020 lze instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet. Přístroje osazené před tímto datem musí být (do)vybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 01. 01. 2027

- od 01. 01. 2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem.

Vyúčtování tepla a vody bude častější

Další požadavek směrnice je na četnost zpracování vyúčtování pro konečné spotřebitele, tedy uživatele bytových jednotek. Dosud česká legislativa stanoví povinnost tohoto vyúčtování nejméně 1x ročně.

Nově se setkáte s pojmem „informace o vyúčtování - spotřebě“

Informace o vyúčtování nebo spotřebě (informativní vyúčtování) musí být konečnému zákazníkovi poskytováno takto:

- od 25. 10. 2020 - minimálně 2x ročně, přičemž jsou-li v domě dálkově odečitatelné měřiče tak 4x ročně (1x za čtvrt roku)

- od 01. 01. 2022 -  1x měsíčně, přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období

Toto informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním, tedy uhrazením nedoplatků či vrácením přeplatků. Informativní vyúčtování bude možné poskytovat i elektronicky.

Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s finančním plněním, tedy vyrovnáním přeplatků a nedoplatků, bude prováděno minimálně 1x ročně jako dosud.

Uvedené požadavky na přístroje se týkají indikátorů topných nákladů (poměrové měřiče), měřičů tepla (kalorimetry) a vodoměrů teplé vody.

Výše uvedené požadavky nové Směrnice musí být implementovány do české legislativy do 25. 6. 2020. Přesné vymezení povinností při měření spotřeby tepla a vody a pravidla pro vyúčtování energií budou tedy zřejmé až s příchodem patřičného českého zákona či vyhlášky.

Legislativní změny pro Vás bedlivě sledujeme. Naše zákazníky včas informujeme a hledáme pro ně vhodná řešení.

Firma BYTservis-služby, spol. s r.o., Vám nabízí poradenství, montáže vodoměrů a rozdělovače topných nákladů s dálkovým odečtem, jakož i službu odečtů. Samozřejmě kvalitní rozúčtovací službu, která Vám vyhotoví jak řádné vyúčtování, tak informativní vyúčtování.