Načítám

Společnost BYTservis-služby, spol. s r.o., vznikla v listopadu roku 1992 a od června 2018 se vlastníkem stala společnost SLUŽBY- ŘEKA s.r.o.


476 70 860
DIČ:  CZ47670860

Sídlo společnosti: Prameny 603/24
734 01 Karviná – Ráj

Jednatel společnosti
Pavla Waclawiecová

Jednatelem, který jedná jménem společnosti samostatně, je p. Pavla Waclawiecová. Řízení společnosti zajišťuje jednatel společnosti.

Hlavní náplní činnosti společnosti je od roku 2002 výkon správy pro vlastníky domů a bytů v osobním vlastnictví v rámci společenství vlastníků jednotek. Ke konci roku 2009 začala společnost vykonávat obdobnou činnost i pro nově vznikající bytová družstva v souvislosti s privatizací bytového fondu na území města Karviná, popřípadě i mimo tuto oblast (obecní byty v Petrovicích u Karviné, v Doubravě, ve Stonavě).

V současné době vykonává společnost správu pro 4 477 bytů ve vlastnictví společenství vlastníků a bytových družstev a pro ostatní vlastníky spravuje 180 bytů.

Prioritou společnosti je zejména:

  • další zlepšování služeb v oblasti bydlení
  • posilování důvěry a dobrého jména společnosti u našich klientů v oblasti správy
  • spoluodpovědnost všech zaměstnanců na kvalitě odváděné práce
  • pokračování ve zlepšování image firmy a firemní kultury

Při každodenní práci se snažíme uplatňovat následující principy:

  • důslednost a plnění dohod
  • otevřenost ke změnám, flexibilita
  • týmová práce
  • neustálé zvyšování kvalifikace prostřednictvím školení, seminářů i sebevzdělávání
  • trvalé zlepšování pracovních postupů
  • snaha o otevřenost a srozumitelnost v komunikaci s klientem

Chod společnosti je stabilizován jak po provozní, ekonomické, tak i personální stránce.

Podpora sportovních a kulturních aktivit.

Společnost v rámci svých možností podporuje sportovní a kulturní dění ve městě Karviná.

Sídlo Sídlo