Načítám

Na Kopci, Karviná, Mizerov Cena: výběrového řízení

Bytové družstvo U zahrádek

IČ: 286 19 994

Sídlo: Karviná, Mizerov, Na Kopci 2108/48, PSČ 734 01 

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2475


VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU


 • o výměře 71,40 m2, v suterénu budovy tj. v nultém nadzemním podlaží č. p. 2108, ul. Na Kopci.
 • Účel výběrového řízení:    Pronájem nebytového prostoru sloužící k podnikání VEČERKA
 • Termín zahájení výběrového řízení: 1. února 2021
 • Termín ukončení výběrového řízení:  15. března 2021
 • Minimální požadovaná doba nájmu: není stanovena
 • Maximální doba nájmu: na dobu určitou                                               
 • Minimální požadovaná výše nájemného: 10.425,- Kč

(uvedené nájemné = čisté nájemné a neobsahuje služby uvedené v měsíčním předpisu, který bude nedílnou součástí nájemní smlouvy)

 • Výše jistoty (trojnásobek nájemného) :  31.275,- Kč
 • Poplatek za zprostředkování: 10.000,- Kč

Složení jistoty zašle budoucí nájemce, který bude vybrán převodem na bankovní účet bytového družstva před podpisem nájemní smlouvy. Jistina – peněžní prostředky slouží k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem.

 • Termín ke složení jistoty:  před podpisem nájemní smlouvy
 • Prostory k pronájmu jsou k dispozici nejdříve: od 1. května 2021                 
 • Termíny konání prohlídky nebytového prostoru:    pátek, sobota a neděle, od 10,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00
 • Prohlídky v současné době neprobíhají vzhledem v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 do odvolání
 • Detaily k aktuální situaci vysoce infekčního onemocnění naleznete k dispozici na adrese:  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
 • Zprostředkovatel a kontaktní osoba pro prohlídkuBlanka Karasová, tel: +420 725 099 180,  e-mail: bkarasova@bskarvina.cz
 • Podmínky výběrového řízení:  Výběrové řízení je jednokolové.

Znění nájemní smlouvy na pronájem:  Znění nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru, kterou Vyhlašovatel hodlá uzavřít s vybraným zájemcem po vyhodnocení došlých nabídek (dále jen jako  Nájemní smlouva“) bude k nahlédnutí u prohlídky s daným zájemcem, vždy za účasti statutárního zástupce bytového družstva.

 • Doručení nabídky k pronájmu písemně.
 • Prostřednictvím e-mailu:  bduzahradek@seznam.cz
 • Doručení nabídky prostřednictvím pošty: Bytové družstvo U zahrádek, Na Kopci 2108/48, 734 01 Karviná, Mizerov
 • Otevírání nabídek bude provedeno:  v kanceláři bytového družstva, ihned po ukončení lhůty, bez zbytečného odkladu, za účasti nejméně čtyř členů představenstva.
 • Výsledky vyhodnocení:   budou zveřejněny na základě písemného záznamu

na nástěnkách bytového družstva a webových stránkách zprostředkovatele:

VYVĚŠENO dne 1. února 2021

https://www.bskarvina.cz/reality

                                                                     

                                                                            

Prohlídky v současné době neprobíhají vzhledem v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 do odvolání

 

                     

         

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Máte zájem? Kontaktujte nás:

Blanka Karasová